Champagne André Goutorbe et Fils

De actualiteit

ERKENNING VAN ONS HUIS EN ONZE CHAMPAGNE !

Champagne André Goutorbe & Fils werd beloond met verscheidene  medailles, werd geselecteerd in gidsen en werd gekwalificeerd voor zijn bewerking van de wijngaarden en van de wijn.

 

- Certificaten voor “Viticulture Durable” (duurzame wijnbouw) en “Haute Valeur Environnementale” (in Frankrijk het hoogste omgevingscertificaat voor landbouwbedrijven).

 

Onze Exploitatie is gecertificeerd voor duurzame wijnbouw en hoge milieuwaarde (HVE).

Over het hele bedrijf worden 125 punten onderzocht (grondbewerking, onkruidbestrijding, beperkt gebruik van fytosanitaire producten, inclusief afvalbeheer)

Het meest ingewikkelde om in orde te houden is natuurlijk de grondbewerking (wat veel tijd en de aanschaf van geschikte apparatuur vereist). We werken al jaren aan deze aanpak, met respect voor onze bodem; dus we zijn er trots op, beloond te worden en u te laten weten dat u champagne drinkt van gecertificeerde wijnstokken.

 

Hieronder staat een korte video die duidelijk maakt wat duurzame wijnbouw is:

 

https://youtu.be/X5Y5OrGnRT0- Gouden medaille op het Concours International de Lyon 2017: Cuvée Carte d'Or
- Zilveren medaille op het Concours Mondial des Féminalise: Cuvée Saint Victor